Uvođenja prinudne uprave na Pravni fakultet i da se osnivač Pravnog fakulteta, Skupština, rezolucijom, izjasni o aferi i ulozi ljudi, koji i dalje predaju i čak se kandidiraju za upravni odbor Pravnog fakulteta u Sarajevu