Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade.