Zastupničko pitanje: • Da li se prije puštanja vode u sistem kojim se koriste građani Kantona Sarajevo, u istu dodaje natrijev fluorid ili slične supstance koje sadrže fluor?

Samir Suljević
Pitanje

Zastupnik Samir Suljević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Da li se prije puštanja vode u sistem kojim se koriste građani Kantona Sarajevo, u istu dodaje
natrijev fluorid ili slične supstance koje sadrže fluor?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da