Zastupnička nicijativa Ministarstvu zdravstva za upućivanje zahtjeva Federalnom ministarstvu zdravstva radi izmjene i dopune „Plana i programa subspecijalizacije za doktore medicine".