Zastupničko pitanje: Da li je došlo do ukidanja prava na uvećani dječiji dodatak djeci čiji su roditelji osobe koje imaju utvrđen stepen invalidnosti a koji nije proistekao iz rata (invalidi od bolesti, saobraćajne nesreće i slično)?