Zastupničko pitanje: "Da li menadžment ima informaciju kada će prestati sa mjerama štednje na štetu pružanja usluga pacijanteima sa područja Kantona Sarajevo?"

Elmedin Konaković
Pitanje

Zastupnik Elmedin Konaković na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi: "Da li menadžment ima informaciju kada će prestati sa mjerama štednje na štetu pružanja usluga pacijanteima sa područja Kantona Sarajevo?"

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018