Zašto roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju nije omogućeno da dobiju primjerak IEP ili IPP svog djeteta iako je zakonska obaveza roditelja da isti potpisuju i daju saglasnost za izradu i sprovođenje istih?

Danijela Kristić
Pitanje

Zašto roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju nije omogućeno da dobiju primjerak IEP ili IPP svog djeteta iako je zakonska obaveza roditelja da isti potpisuju i daju saglasnost za izradu i sprovođenje istih?

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Da