Zastupničko pitanje kojim se traži dostava određenih informacija od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kojim se traži dostava određenih informacija od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor dostavljen zastupniku Aljoviću

Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Februar, 2019
Pošalji mail: 
Da