Molim za informaciju o tome da li se rukovodilac policijskog organa (Policijski komesar Uprave policije MUP-a KS) odnosno organ uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, može pozvati na Zakon o zaštiti ličnih podataka, i ako da, u kojim uslovima

Arijana Memić
Pitanje

Molim za informaciju o tome da li se rukovodilac policijskog organa (Policijski komesar Uprave policije MUP-a KS) odnosno organ uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, može pozvati na Zakon o zaštiti ličnih podataka, i ako da, u kojim uslovima

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Da