Inicijativa:"Prema informacijama iz medija od 03.05.2018.godine,u O.S.Edhem Mulabdić otkriveni su slučajevi samopovređivanja kod učenika kao rezultat opasne internet igrice. Molim resorno Ministarstvo da mi dostavi kompletnu informaciju o ovom slučaju..."

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:
"Prema informacijama iz medija od 03.maja 2018. godine, u O.S. Edhem Mulabdić otkriveni su slučajevi samopovređivanja kod učenika kao rezultat opasne internet igrice. Molim resorno Ministarstvo da mi dostavi kompletnu informaciju o ovom slučaju, te o poduzetim mjerama".