U nekoliko navrata sam postavljao zastupnička pitanja koja se odnose na oblast šumarstva u kojem mogu slobodno reći na osnovu činjenica i dokaznog materijala da je riječ o organiziranom kriminalu.

Zvonko Marić
Pitanje

U nekoliko navrata sam postavljao zastupnička pitanja koja se odnose na oblast šumarstva u kojem mogu slobodno reći na osnovu činjenica i dokaznog materijala da je riječ o organiziranom kriminalu. Usprkos tome, resorni ministar Sabić se nije udostojio do sada da odgovori na brojna pitanja iz te oblasti, što je bio obavezan po poslovniku o radu Skupštine Kantona Sarajevo. Zbog toga se otvara prostor za sumnje, a evo i navest ću i primjer protuzakonitog zapošljavanja na pozicijama referent šumar. Naime tamo je ranije uposleno u jednoj fazi šest takozvanih šumara. Međutim, žalbe pojedinaca i nevladine organizacije i krivične prijave koje su uslijedile nakon toga, rezultirale su sudskom presudom nadležnog suda da se ponovi postupak prijava zaposlenika zbog falsifikovanih diploma, a one su u nekoj od općina uredno ovjerene kao duplikati, ali u svjedočanstvima nije bilo nikakvih ocjena čak ni onih opisnih, što upućuje da su diplome falsifikovane i time počinjeno krivično djelo. Sve te činjenice nisu bile dovoljne ministru Muharemu Sabić u koji je svojeručno potpisao u ponovljenom postupku prijem istih tih zaposlenika zbog kojih je sud naredio obnovljeni postupak. Pitam gospodina Sabića da li je on žirant za takve protuzakonite radnje, i da li svojim potpisom pruža pokriće za sve te protuzakonitosti?''

Proslijeđeno: