Tražim od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo da mi se dostavi ukupan broj i spisak svih predmeta imovinsko-pravne prirode (bez predmeta radnih sporova) od 01.01.2017.godine do 31.12.2021.godine pojedinačno po svakom zaposleniku Pravobranilaštva koji su u n

Jasmin Šaljić
Pitanje

Tražim od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo da mi se dostavi ukupan broj i spisak svih predmeta imovinsko-pravne prirode (bez predmeta radnih sporova) od 01.01.2017.godine do 31.12.2021.godine pojedinačno po svakom zaposleniku Pravobranilaštva koji su u navedenom periodu bili zaduženi i koji su radili na predmetima imovinsko pravne prirode.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Pravobranilaštva KS, broj: Pk-158/23 od 29.06.2023. godine

Postavljeno dana: 
Srijeda, 31 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da