Zastupničko pitanje: Da li Vlada Kantona Sarajevo planira provođenje aktivnosti na smanjenju saobraćajnih gužvi u Kantonu Sarajevo, te da li se poduzimaju aktivnosti na implementaciji adaptivnog sistema upravljanja saobraćajem?