Donošenja novog Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. prekršene procedure, jer se smatra da Vijeće uposlenika i Sindikat nisu adekvatno upoznati sa istim, pa je čak Sindikat povukao prethodno datu saglasno

Samir Suljević
Pitanje

Imate li saznanja da su u postupcima Donošenja novog Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. prekršene procedure, jer se smatra da Vijeće uposlenika i Sindikat nisu adekvatno upoznati sa istim, pa je čak Sindikat povukao prethodno datu saglasnost na Pravnik, jer kako kažu isti nije u konačnici izgledao isti kao onaj za koj je data saglasnost?

2 Kako je novim Pravilnikom predviđeno povećanje plata za 90 od ukupno 117 uposlenika i to od 20 KM do skoro 300 KM ( 45 uposlenika do 80 KM), a za 19 uposlenika nema povećanja plata, te da je za 7 dugogodišnjih uposlenika predviđeno smanjenje plata u iznosu od 81 KM do 406 KM ( uzimajući u obzir i radni staž ovi iznosi su veći) nije mi jasno iz kojih se sredstava ovo planira?

3 Da li su sredstva za povećanje plata, na ovakav način, ona sredstva koja smo na 45. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, u iznosu od 280.000 KM, predvidjeli na ime linearnog povećanja plata za sve uposlenike JP TV SA

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne