Da li je tačno i zašto je u julu umanjena za 42% finansijska tranša ANUBiH, dok su drugi instituti koji su na istoj poziciji Budžeta dobili neumanjen iznos?

Mehmedić Besim
Pitanje

Da li je tačno i zašto je u julu umanjena za 42% finansijska tranša ANUBiH, dok su drugi instituti koji su na istoj poziciji Budžeta dobili neumanjen iznos?

Odgovor: 

- U Budžetu Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, ekonomski kod 614300 LAN012 Transfer za nauku odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje naučnih instituta i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato sa ove pozicije finansira/sufinansira se djelatnost pet instituta nauke (Institut za istoriju, Orijentalni institut, Institut za jezik, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava), kojima je Kantona Sarajevo osnivač (Zakon o visokom obrazovanju). Pored navedenih pet instituta sa ove pozicije sufinansira se i djelatnost Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Heregovine, iako Kanton Sarajevo nije osnivač ove ustanove, ali s obzirom da se radi o ustanovi koja je od značaja za državu a time i za Kanton, izdvajaju se sredstva za njeno sufinansiranje.
- Iako je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u svom zahtjevu za sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu tražilo potrebna sredstva za finansiranje/sufinansiranje navedenih ustanova, u proceduri izrade i donošenja Budžeta ovaj zahtjev je korigovan i umanjen te su nažalost, odobrena sredstva nedostatna za cijelu godinu.
- Iz navedenih razloga Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dotacija za mjesec juli obračunata je i isplaćena akontativno u iznosu 70% stvarnog (dosadašnjeg) obračuna.
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ulaže velike napore da obezbjedi potrebna sredstva, bilo iz Budžeta Kantona Sarajevo ili iz drugih izvora finansiranja. I u zahtjevu za Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu – Rebalansu, čija je procedura izrade u toku, zatražili smo potrebna sredstva za finansiranje/sufinansiranje navedenih ustanova.