Zastupnička inicijativa "za pojačani privremeni nadzor nad saobraćajnicama kružnog toka i promotivnu edukativnu djelatnost njihovog korištenja".

Goran Akšamija
Inicijativa

Zastupnik Goran Akšamija na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za pojačani privremeni nadzor nad saobraćajnicama kružnog toka i promotivnu edukativnu djelatnost njihovog korištenja".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Odgovor: 

Poznato je da je ova vrsta saobraćajnica uvedena u zadnjih par godina te da većina vozača ne poznaje pravila njihove upotrebe, naročito onih koji su vozačke ispite polagali prije toga. Nepoznavanje pravila obaveze korištenja unutrašnje trake saobraćajnice i njenog prvenstva nad vanjskom dovodi u pitanje bezbjednost učesnika u saobraćaju, naročito kod dvije izlazne trake kada većina vozača nastavlja pravac kretanja u kružnom toku vanjskom saobraćajnom trakom.
Obzirom na navedeno pokrećem inicijativu privremenog pojačanog policijskog nadzora nad ovim saobraćajnicama uz upozoravanje vozača, kao i za promotivnu djelatnost korištenja ovih saobraćajnica putem propagandnog materijala u vidu podjele odgovarajućih letaka i televizijskih edukativnih spotova što ne iziskuje veća finansijska sredstva.

B. Odgovor na poslaničku/zastupničku inicijativu

Ministarsvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pozdravlja pokrenutu inicijativu i ujedno koristi priliku da vas obavjesti da je predmetni problem prepoznat, te su u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, od strane policijskih službenika, preduzimane mjere i radnje prema vozačima koji ne poštuju pravila odvijanja saobraćaja u raskrsnicama sa kružnim tokom.

Preduzete mjere i radnje uglavnom se ogledaju u izrečenim upozorenjima i davanjem uputa za pravilno kretanje u raskrsnicama sa kružnim tokom saobraćaja.

Predmetne aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu, kako kroz obavljanje redovnih poslova i zadataka, tako i kroz akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.