Inicijativa “da Vlada KS da donese odluku o smanjenju visine školarina za sve studente na Univerzitetu u Sarajevu u iznosu od 30% za školsku 2020.-2021. godine, a u skladu sa zahtjevom Studentskog parlamenta UNSA broj: 38/20-21 od 22.03.2021. godine”.