Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice,

Fazlija Nedžad
Pitanje

Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice, kako je uređeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a koji je Skupština na svojoj 3. sjednici 27.04.2011. godine, donijela.

Odgovor: 

Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo dostavljeno je pitanje zastupnika Nedžada Fazlije postavljeno na 29. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 23.09.2013. godine.
Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice, kako je uređeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a koji je Skupština na svojoj 3. sjednici 27.04.2011. godine, donijela.
Pomenuta izmjena tretirana je članom 5. usvojenih izmjena zakona, gdje je propisano da se poseban interes Kantona ostvaruje omogućavanjem besplatnog pristupa WEB stranici.

Postupajući po dostavljenom pitanju zastupnika Nedžada Fazlije, a imajući u vidu činjenicu da se odredbama člana 8. Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/11 - Prečišćeni tekst) ovlašćuje sekretar Skupštine Kantona Sarajevo da ugovorom sa izdavačem - JP NIO Službeni list BiH uredi odnose izdavanja “Službenih novina”, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je podnijelo zahtjev sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo broj: 03-05-05-26519/13 od 08.10.2013. godine za dostavu informacije.
U vezi podnesenog zahtjeva, od sekretara Skupštine Kantona Sarajevo zaprimljen je akt broj: 01-05-sl/13 od 11.11.2013. godine koji se u prilogu dostavlja.