Zastupnička pitanja koja se odnose na gradnju kompleksa investitora HIFA Oil d.o.o. na parcelama između Međunarodnog aerodroma Sarajevo (u nastavku teksta - MAS) i magistralnog puta M18.