Zastupnička inicijativa “za donošenje izmjena Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone Kantona Sarajevo”.

Elvedin Okerić
Inicijativa

Zastupnik Elvedin Okerić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za donošenje izmjena Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone Kantona Sarajevo”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne