Zastupnička inicijativa vezanu za status Rimskog mosta na Ilidži.

Dževad Poturak
Pitanje

Zastupnik Dževad Poturak na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za status Rimskog mosta na Ilidži.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019