Zastupnička inicijativa za nadzor nad građenjem u naselju Crepljanji, Općina Hadžići.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao i nadležnu inspekciju pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše nadzor nad građenjem u naselju Crepljanji, Općina Hadžići jer prema informacijama koje imam Prostornim planom Kantona Sarajevo dozvoljena je gradnja građevina do tri sprata, a na pomenutom prostoru se nalaze i objekti od šest spratova.”

Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da