U pripremi budžeta da li su planirana povećanja plata u ovim ovlastima u 2023. godini, te ako jesu u kojim okvirnim iznosima. Također Dokumentom okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine da li su planirana povećanja plata radnicima u ovim oblastima u

Irfan Čengić
Pitanje

U pripremi budžeta da li su planirana povećanja plata u ovim ovlastima u 2023.
godini, te ako jesu u kojim okvirnim iznosima.
Također Dokumentom okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine da li su
planirana povećanja plata radnicima u ovim oblastima u 2024. i 2025. godini?
Posebno pitanje za DOB se odnosi za oblast zdravstva jer u važeći kolektivni ugovor
je na snazi do marta 2024.
M

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da