Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i Vladi Kantona Sarajevo.

Nermin Bjelak
Pitanje

"Šta će Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade poduzeti da se utvrdi odgovornost direktora škola zbog postupaka i radnji koje imaju za posljedicu pravljenje štete budžetu Kantona Sarajevo u iznosu preko 250.000,00 KM?".