Inicijativa da se obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za osiguranje fizičke zaštite u Centrima za socijalni rad na području Kantona Sarajevo.

Jasmina Bišćević-Tokić
Inicijativa

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za osiguranje fizičke zaštite u Centrima za socijalni rad na području Kantona Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da