Etažni vlasnici na području Kantona Sarajevo se često susreću sa krađom protupožarne opreme najčešće u vidu krađe PP aparata i hidrantskih crijeva.

Danijela Kristić
Pitanje

Etažni vlasnici na području Kantona Sarajevo se često susreću sa krađom protupožarne opreme najčešće u vidu krađe PP aparata i hidrantskih crijeva.

Smatram da gore pomenuti javni organ i uprave u koordinaciji treba da donesu zajedničku pre-poruku i obavijeste etažne vlasnike na prikladan način.

Ljubazno molim ukoliko možete preporučiti tehničko rješenje koje bi etažni vlasnici mogli poduzeti kako bi se kradljivcima otežalo ili onemogućilo otuđenje istih.

Ukoliko je moguće da navedete vrstu, tip hidrantskih ormara, ormara za PP aparate koji bi se mogli postaviti, koristiti u gore pomenute svrhe.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da