Prethodni sazivi

Saziv: 2014-2018

Položaj: predsjedavajuća
Period obavljanja funkcije:
24.11.2015 to 06.11.2018
Saziv: 2014-2018
U sazivu:
15.10.2014 to 06.11.2018
Položaj: zamjenik predsjedavajuće Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014
Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Period obavljanja funkcije:
11.11.2014 to 06.11.2018
Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
21.12.2015
Saziv: 2014-2018
U sazivu:
21.12.2015 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
21.12.2015
Saziv: 2014-2018
U sazivu:
21.12.2015 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
31.03.2015 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
17.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
23.12.2014
Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 24.11.2015
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 09.11.2015
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
17.11.2014
Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 17.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 23.03.2015
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
11.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
10.11.2014 to 06.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
10.11.2014 to 06.11.2018
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: 2014-2018
U sazivu:
10.11.2014 to 06.11.2018

Saziv: 2010-2014

Položaj: predsjedavajuća Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zamjenik predsjedavajuće Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 11.11.2014
Položaj: zamjenik predsjedavajuće Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 11.11.2014
Položaj: zamjenik predsjedavajuće Saziv: 2010-2014
U sazivu:
31.10.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
30.01.2013 to 10.11.2014
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
27.12.2012 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
05.12.2012 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
07.02.2011 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
07.02.2011 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
30.11.2010 to 30.01.2013
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.11.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
31.10.2010 to 10.10.2012
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
30.10.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.10.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.10.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.10.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.10.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.10.2010 to 10.11.2014
Položaj: zastupnik Saziv: 2010-2014
U sazivu:
03.10.2010 to 06.10.2011

Saziv: 2002-2006

Položaj: predsjedavajuća
Period obavljanja funkcije:
30.12.2002
Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Period obavljanja funkcije:
21.01.2003
Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Period obavljanja funkcije:
21.01.2003
Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
10.02.2003
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002 to 10.02.2003
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2002-2006
U sazivu:
18.12.2002

Saziv: 1998-2000

Položaj: predsjedavajuća
Period obavljanja funkcije:
07.08.2000 to 22.12.2000
Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: predsjedavajući
Period obavljanja funkcije:
29.10.1998 to 10.07.2000
Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 14.09.2000
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
14.09.2000 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
07.08.2000 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
07.08.2000 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
07.08.2000 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
10.07.2000 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
10.07.2000 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
10.07.2000 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
20.04.2000 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
03.12.1999 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
04.03.1999 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
04.03.1999 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 20.04.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 04.03.1999
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 07.08.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 10.07.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 07.08.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 04.03.1999
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 10.07.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 05.12.1999
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 10.07.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 29.12.2000
Položaj: zastupnik Saziv: 1998-2000
U sazivu:
29.10.1998 to 07.08.2000

Saziv: Aktuelni

Položaj: predsjedavajući Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Stranka: Naša stranka
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022 to 09.02.2023
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
29.12.2023
Saziv: Aktuelni
U sazivu:
29.12.2023
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
30.05.2023
Saziv: Aktuelni
U sazivu:
30.05.2023
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
19.04.2023
Saziv: Aktuelni
U sazivu:
19.04.2023
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
24.03.2023
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
24.03.2023
Saziv: Aktuelni
U sazivu:
06.02.2023
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
11.11.2022
Saziv: Aktuelni
U sazivu:
21.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
21.11.2022 to 24.03.2023
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
21.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022 to 06.02.2023
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022 to 29.03.2023
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022 to 17.11.2023
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: Aktuelni
U sazivu:
11.11.2022

Saziv: 2018-2022

Položaj: predsjedavajući Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Stranka: Naša stranka
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
27.07.2022 to 02.11.2022
Saziv: 2018-2022
U sazivu:
27.07.2022
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
23.11.2020
Saziv: 2018-2022
U sazivu:
23.11.2020 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
23.01.2019 to 02.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
23.01.2019 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
28.11.2018
Saziv: 2018-2022
U sazivu:
28.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
28.11.2018 to 13.11.2020
Saziv: 2018-2022
U sazivu:
28.11.2018
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Stranka: Narod i pravda
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Stranka: Naša stranka
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
16.11.2018 to 02.11.2022
Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 31.05.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022
Položaj: zastupnik Saziv: 2018-2022
U sazivu:
16.11.2018 to 02.11.2022

Saziv: 2006-2010

Položaj: predsjedavajući Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
01.05.2009 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
23.12.2008 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 03.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 03.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 03.11.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik Saziv: 2006-2010
U sazivu:
31.10.2006 to 31.10.2010
Položaj: zastupnik
Period obavljanja funkcije:
01.01.2005 to 31.12.2005
Saziv: 2006-2010
U sazivu:
01.01.2005 to 31.12.2005
Stranka:

Saziv: 2000-2002

Položaj: predsjedavajući Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
19.06.2001 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.03.2001 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
22.03.2001 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
22.03.2001 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
15.02.2001 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
15.02.2001 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 22.03.2001
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 29.03.2001
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 19.06.2001
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 15.02.2001
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 22.03.2001
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 15.02.2001
Položaj: zastupnik Saziv: 2000-2002
U sazivu:
29.12.2000 to 18.12.2002

Saziv: 1996-1998

Položaj: predsjedavajući Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998
Položaj: zastupnik Saziv: 1996-1998
U sazivu:
05.10.1996 to 29.10.1998

Saziv: 1996 - Prelazna skupština

Položaj: predsjedavajući Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Stranka:
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996
Položaj: zastupnik Saziv: 1996 - Prelazna skupština
U sazivu:
11.03.1996 to 05.10.1996