Zastupnička inicijativa “da naziv jednog dijela ulice Musala (južno od Ulice Mis Irbi) bude promijenjen u naziv: Ulica Karima Zaimovića”.

Damir Nikšić
Inicijativa

Zastupnik Damir Nikšić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da naziv jednog dijela ulice Musala (južno od Ulice Mis Irbi) bude promijenjen u naziv: Ulica Karima Zaimovića”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019