Inicijativa za uvođenje online vrtića, odnosno izradu platforme JU Djeca Sarajeva.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Upućujem inicijativu za uvođenje online vrtića, odnosno izradu platforme JU Djeca Sarajeva koja će imati sledeće:
• Upute i sekciju za e-upis,
• Spisak vrtića sa kartom gdje se nalaze,
• Jelovnik,
• Zdravstveni kutak,
• Pedagoški kutak,
• Logopedski kutak,
• Vrtić kod kuće,
i druge sekcije koje se u okviru izrade projekta pokažu kao neophodne i važne za razvoj i socijalnu uključenost naše djece.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Da