Zastupnička inicijativa “da se na području KS pokrenu aktivnosti radi osiguranja preventivnih programa u oblasti upotrebe kanabisa i nargile”.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu “da se na području KS pokrenu aktivnosti radi osiguranja preventivnih programa u oblasti upotrebe kanabisa i nargile”.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019
Pošalji mail: 
Da