Zastupničko pitanje vezano za kotlovnicu u Hadžićima.