"Da se dostavi odgovor šta je do sada učinila poduzela Vlada Kantona Sarajevo povodom uređivanja odnosa unutar MUP-a Kantona Sarajevo i otklanjanja pravnog vakuma kojeg prouzrokuje nepostojanje Nezavisnog odbora

Solaković Adnan
Pitanje

"Da se dostavi odgovor šta je do sada učinila poduzela Vlada Kantona Sarajevo povodom uređivanja odnosa unutar MUP-a Kantona Sarajevo i otklanjanja pravnog vakuma kojeg prouzrokuje nepostojanje Nezavisnog odbora, koji po zakonu vrši nadzor nad radom policijskog komesara? Mišljenja sam da bi po Ustavu i sistematskim zakonima Vlada trebala obavljati poslove Nezavisnog odbora jer je prijašnjem istekao mandat prošle godine u martu, a primaju i dalje naknade i po kojem osnovu se plaćaju naknade?"

Proslijeđeno: