Zastupničko pitanje: • Ko je formirao ekspertni tim za deponiju Smiljeviće, ko je sačinjava i program rada te komisije i finansijska sredstva vezana za njen rad?

Igor Stojanović
Pitanje

Zastupnik Igor Stojanović na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:
• Ko je formirao ekspertni tim za deponiju Smiljeviće, ko je sačinjava i program rada te komisije i finansijska sredstva vezana za njen rad?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da