Zastupničko pitanje vezano za inicijativu za promjenu Ustava Kantona Sarajevo koju je zastupnik podnio 26.03.2019. godine.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za inicijativu za promjenu Ustava Kantona Sarajevo koju je zastupnik podnio 26.03.2019. godine.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne