Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Pokrećem INICIJATIVU da se pod upravom nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša oformi radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva, javnih preduzeća RAD i PARK, koja će u roku od pet dana snimiti stanje i potrebe i da u saradnji sa Službom za zapošljavanje, pripremi odgovarajući program javnih radova koji će početi sa realizacijom odmah i trajati minimalno tri mjeseca, s ciljem čiščenja Kantona od smeća, lišća, snijega i dr.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne