Zastupnička pitanja vezana za zbrinjavanje medicinskog otpada u KS.