Problem vozača prilikom vožnje iz pravca naselja Koševsko brdo prema Vogošći

Neira Dizdarević
Pitanje

. Drugo pitanje se odnosi na inicijativu koju sam prije tačno godinu dana uputila Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, za rješenje problema sa kojim se vozači susreću prilikom vožnje iz pravca naselja Koševsko brdo ulicom Jukićeva prema Vogošći, tj. kod uključenja na magistralnu cestu M18. Poštujući trenutno važeću saobraćajnu signalizaciju i znakove, prilikom vožnje iz pravca naselja Koševsko brdo ulicom Jukićeva ne postoji mogućnost uključenja na cestu koja vodi ka Vogošći, a da se pritom ne načini prekršaj. Naime, na jednom uključenju nalazi se saobraćajni znak ''zabrane skretanja'', a na drugom križanju nailazimo na punu liniju. Savjesni vozači koji saobraćaju ovom relacijom, kao i stanovnici naselja Koševsko brdo, su primorani kružiti preko naselja Ciglane, što predstavlja dodatne i bespotrebne kilometre i vrijeme. S druge strane, veliki broj vozača na ovom mjestu svakodnevno čini prekršaje, uključivanjem na cestu preko pune linije, a posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada su evidentne velike gužve na ovom pravcu. Na ovaj način se ugrožava bezbijednost svih učesnika u saobraćaju. Na ovu zastupničku inicijativu sam dobila blagovremeno, u mjesecu januaru, odgovor JP Ceste Federacije BiH u kojem je stajalo da će se vršiti rekonstrukcija i adekvatno priključenje ulice Jukićeva na kružnu raskrsnicu, a navedeno je trebalo biti završeno u toku 2016. godine. Evidentno je da do danas nije urađeno ništa po ovom pitanju, pa na zahtjev velikog broja naših sugrađana ponovo upućujem pitanje Ministarstvu saobraćaja KS, kada će i na koji način ovaj problem biti riješen.

Proslijeđeno: