Zastupnička inicijativa “za izradu programa prevencije mentalnih oboljenja prije svega depresije i suicida”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za izradu programa prevencije mentalnih oboljenja prije svega depresije i suicida”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da