Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu kulture i sporta “da pokrene proceduru istraživanja tržista sa ciljem prikupljanja informacija o višekratnim perivim maskama koje mogu sportisti koristiti u svojim aktivnostima...

Samra Ćosović-Hajdarević
Inicijativa

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2020.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema  Ministarstvu kulture i sporta “da pokrene proceduru istraživanja  tržista sa ciljem prikupljanja informacija o višekratnim perivim maskama koje mogu sportisti koristiti u svojim aktivnostima, te u skladu sa mogucnostima pokrene proceduru nabavke kako bi iste podijelili svim sportistima i trenerima u KS. Radi se o maskama koje su namjenski napravljene za sportiste i ne ugrožavaju protok kisika prilikom treninga i takmičenja”.

Zastupnica je navela sljedeće obrazloženje:
“Obzirom da države u regionu koje su već u silaznoj putanji pamdemije koronavurisa najavljuju početak određenih sportskih manifestacija iskreno se nadamo da će u BiH kao i KS  biti ista situacija. Kako struka najavljuje duži vremenski period ćemo biti obavezni  koristiti maske u rukavice u svakodnevnom životu. Obične maske za redovnu upotrebu ne mogu biti korištene u trenažnom i takmičarskom procesu jer nemaju dovoljnu propustiljivost kisika.”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 27 April, 2020
Pošalji mail: 
Da