zastupničko pitanje: - Tražim da mi dostavite sve urbanističke izdate dozvole, koje se odnose na kompleks “Stup Nukleus”.

Arijana Memić
Pitanje

Zastupnica Arijana Memić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje kako slijedi:

- Tražim da mi dostavite sve urbanističke izdate dozvole, koje se odnose na kompleks “Stup Nukleus”.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da