Zastupničko pitanje vezano za Studije izvodljivosti i idejno-tehničko rješenje postrojenja za spaljivanje animalnog otpada u KS" koja je dovršena i dostavljena Ministarstvu privrede.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) ljubazno molim Ministarstvo privrede da mi prije tematske sjednice u vezi deponije Smiljevići koja će se održati 08.10.2019, a u što kraćem roku hitno dostavi kopiju "Studije izvodljivosti i idejno-tehničko rješenje postrojenja za spaljivanje animalnog otpada u KS" koja je dovršena i dostavljena Ministarstvu privrede.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne