Inicijativa za donošenje pravnog okvira za suzbijanje korupcije u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Kantona Sarajevo, u smislu da se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom omogući nadzor, monitoring svakog podnesenog u

Damir Filipović
Inicijativa

Inicijativa za donošenje pravnog okvira za suzbijanje korupcije u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Kantona Sarajevo, u smislu da se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom omogući nadzor, monitoring svakog podnesenog upravnog akta u prvostepenom postupku kod nadležnog kantonalnog ili općinskog organa kako bi se smanjio koruptivni rizik kod dobijanja urbanističkih, građevinskih, okolišnih, vodnih i drugih dozvola.
Sastavni dio bio bi i Registar takvih podnesaka i omogućavanje javnog praćenja toka upravnog postupka čime bi se smanjila mogućnost koruptivnog i protuzakonitog djelovanja.

Ukoliko je pravno moguće predlažem i da mišljenje Ureda o mogućim koruptivnim rizicima bude sastavni dio upravnog postupka, čak i da mišljenje bude i eliminatorni faktor ukoliko se procijeni da neki predmet predstavlja vid koruptivnog djelovanja ili drugo protupravno postupanje.

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 1 Septembar, 2022
Pošalji mail: 
Da