Zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva da JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da potrebne saglasnosti i omogući hitno raspisivanje Javnog poziva za prijem defektologa.