Zastupničko pitanje prema Agenciji za državnu službu FBiH vezano za listu eksperata i broj objavljenih konkursa.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, Odjeljenje za Bosansko-podrinjski i Kanton Sarajevo da mi :
a) dostavi spisak osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih državnih službenika;
b) broj objavljenih javnih konkursa koje je ovo Odjeljenje realizovalo tokom 2014. i 2015. godine i
c) broj eksperata agencije koji se nalaze na listi za izbor državnih službenika (rukovodećih i ostalih) koji su (ne) učestvovali u realizovanim javnim konkursima Agencije tokom 2014. i 2015. godine (pojedinačni pregled).?"

Pošalji mail: 
Ne