Zastupničko pitanje: Molim Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade da mi dostave Prednacrt Zakona o visokom obrazovanju, te sve eventualne pismene prijedloge, primjedbe isl. a koje je Ministarstvo zaprimilo u vezi sa izradom pomenutog zakona.