Inicijativa: „Tražim od Ministarstva saobraćaja da u što kraćem roku izvrši uređenje rasrkšća ulica Bojnička, Uglješe Uzelca i Trešnje sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, općina Ilidža“.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „tražim od Ministarstva saobraćaja da u što kraćem roku izvrši uređenje rasrkšća ulica Bojnička, Uglješe Uzelca i Trešnje sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, općina Ilidža“.

Obrazloženje: "Navedena raskrsnica se nalazi na jako frekventnoj Kantonalnoj saobraćajnici (ulica Bojnička). Na pomenutoj lokaciji nalaze se dva autobuska stajališta, i građani su svakodnevno svjedoci nesavjesne vožnje vozača. Na navedenoj raskrsnici su česte saobraćajne nesreće, te stoga smatramo da se ovom problemu treba pristupiti ozbiljno i u što kraćem roku".

Proslijeđeno: