Zastupničko pitanje vezano za prijem 10 doktora medicine u JU Dom zdravlja KS.