''Pokrećem inicijativu da se na Trebeviću, u sklopu zaštićenog područja, riješi pitanje rekonstrukcije vodovodne mreže sa otvaranjem javne česme, kao i izgradnje javnog toaleta. Od proglašenja područja zaštićenim, vidi se znatan napredak u oživljavanju i

Dževad Rađo
Pitanje

''Pokrećem inicijativu da se na Trebeviću, u sklopu zaštićenog područja, riješi pitanje rekonstrukcije vodovodne mreže sa otvaranjem javne česme, kao i izgradnje javnog toaleta. Od proglašenja područja zaštićenim, vidi se znatan napredak u oživljavanju i održavanju prostora. Prostor se svakodnevno održava što se tiče javne higijene, postavljene su klupe, korpe, nadstrešnice, instalirane sprave na trim stazi, urađeno veće dječije igralište, instalisana javna rasvjeta, te se uređuju šetnice, prostor oko bob staze, itd. Zbog svega ovoga, i velikog pritiska posjetilaca, neophodno je obezbijediti vodu i sanitarne uslove. Moguća sredstva za ovaj problem mogla bi se iznaći iz pripadajućih sredstava Kantonu Sarajevo iz fonda okoliša u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općinom Stari Grad, te Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja koja upravlja ovim prostorom.''

Odgovor: 

ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo prihvata inicijativu zastupnika Dževada Rađe, s napomenom da su otpočele aktivnosti na njenoj realizaciji.

Odgovor: