Zastupnička inicijativa vezana za projekat screening pregleda studenata na Univerzitetu u Sarajevu.

Jasna Duraković
Inicijativa

Zastupnica Jasna Duraković na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezanu za projekat screening pregleda studenata na Univerzitetu u Sarajevu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019