Zastupničko pitanje: “U kojoj fazi realizacije se nalaze aktivnosti vezane za ispunjavanje zaključaka Tematske sjednice o reformi obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo, a koja je održana 22.10.2019. godine?”